demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188081

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky
Věková struktura je výsledkem předchozí úrovně demografických procesů a migrací. Právě na ní je možné názorně pozorovat odlišnosti, vycházející z demografického, respektive reprodukčního chování, mezi romskou populací a celou populací žijící v České republice. Typ věkové struktury ČR a také většiny evropských zemí je možné nazvat jako regresivní, což je struktura charakteristická demografickým stárnutím, kdy se při nízké úrovni plodnosti a zlepšování úmrtnostních poměrů zvyšuje zastoupení starých osob v populaci, a to na úkor dětské složky. Věková struktura romské populace představuje progresivní typ, pro který je naopak charakteristické vysoké zastoupení dětí a velmi nízký podíl starších osob.

Graf 1: Věková struktura romské populace podle SLDB 1980 v ČSFR   


Graf 2: Věková struktura romské populace podle SLDB 1991 v ČR   


Při porovnávání grafů 1 a 2 musíme vzít v úvahu, že graf 1 zahrnuje veškeré romské obyvatelstvo žijící v tehdejší ČSSR, tedy i slovenské Romy. Ti žijí ještě stále většinou v osadách, které méně podléhají tlakům většinové populace, respektive její kultury, a uchovávají si celkově tradičnější ráz. Naopak graf 2 vychází z údajů ze SLDB v roce 1991 a zachycuje pouze Romy žijící v ČR. Romské osídlení u nás je charakteristické vysokým procentem, tzv. urbanizovaných Romů, jejichž městské subpopulace si sice uchovávají výrazný komunitní způsob života, ale tlak jiné, většinové kultury pociťují daleko výrazněji díky každodenním kontaktům, sdělovacím prostředkům a mnoha dalším způsobům.

To vysvětluje postupně se měnící věkovou strukturu v nejnižších věkových kategoriích. A ačkoli proces plodnosti romských žen podle grafu 2 začíná pozvolna stagnovat, jejich populace se bude stále ještě dlouhodobě zvyšovat díky nově nastupujícím početnějším generacím dívek.

Graf 3: Věková struktura populace podle SLDB 1991 v ČR

 
V grafech 2 a 3 jsou znázorněny věkové struktury vycházející z dat ze sčítání lidu domů a bytů v roce 1991. Na rozdíl od  předešlých grafů 1 a 2, tyto porovnávají celkovou a dílčí populaci žijící na stejném území.

Ze srovnání je patrný naprosto zásadní rozdíl ve věkové struktuře, kdy zastoupení nejnižších věkových kategorií je téměř dvojnásobné u romské populace oproti celkové populaci. S postupným zlepšováním procesu úmrtnosti lze očekávat nástup velice silné generace, která je zároveň minimálně ovlivněna zásadními změnami v posledních letech v přístupu k této menšině.
 
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum