demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187792

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Výzkumy a analýzy (ve formátu doc, pdf )
Analýza sociálně ekonomické situace romské populace v ČR, SOCIOKLUB, Praha 2003 (ZIP,28kb)
Hůle, D., Homosexuální prostituce mladistvých, FES, Praha 2003 (ZIP, 25kb)
Hůle, D., Steiner, J., Lábusová A., Bolf, Š., Monitoring efektivity přípravných ročníků, FHS UK, Praha 2004 (ZIP, 182kb)
Hůle, D., Proměny romských komunit v důsledku akulturace, PřF UKPraha 2001 (ZIP, 313kb)
Hůle, D., Vybrané kazuistiky romských dívek z pohledu prostituce, LA STRADA, Praha 2005 (ZIP, 20kb)
Pavelčíková, N., Romové v českých zemích v letech 1945-1989,  ÚDV Praha 2004 (ZIP,457kb)
Víšek, P., Frištenská, H., O Romech - na co jste se chtěli zeptat, Praha 2002 (ZIP,178kb)
Zpráva o stavu romských komunit v ČR, Úřad vlády, Praha 2005 (ZIP,140kb)

Romistická literatura
Balabánová, H., Praktické zkušenosti se vzdělávání romských dětí, Ment, Praha 1995
Co mi doma vyprávěli - rodinné příběhy Romů, R-Mosty, Praha 2001
Černobílý život, Galery, Praha 2000
Daniel, B., Dějiny Romů, Olomouc 1994
Davidová, E., Bez kolib a šiatrov, Košice 1965
Davidová, E., Romano drom- cesty Romů, UP Olomouc 1995
Davidová, E., Romové a česká společnost, Studie Národohospodářského ústavu J. Hlávky, Praha 2001
Dědič, M., Výchova a vzdělání cikánských dětí a mládeže, Praha 1982
Dědič, M., Škola bez kázně?..
Fraser, A., Cikáni, Nakladatelství Lidových novin, Praha 1998
Frištenská, H., Sulitka, A., Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v ČR, Praha 1995
Holý, D., Nečas C., Žalující píseň, ÚLK Strážnice 1993
Hűbschmannová, M., Základy romštiny, Praha 1973
Hűbschmannová, M., Šebková, H., Žigová, A., Romsko - český a česko - romský kapesní slovník, Praha 1991
Hűbschmannová M., Můžeme se domluvit, Pedagogická fakulta UP, Olomouc 1993
Chmelík , J., Extremizmus, Ministerstvo vnitra, Praha 1997
Jdeme dlouhou cestou, Nadace Arbor Vitae, Praha 1998
Liegeois, J-P., Romovia, Cigáni, kočovníci, Academia Istropolitana, Bratislava 1995
Ma bisteren - nezapomeňme, Muzeum romské kultury, Praha 1997
Mann, A., Rómský dejepis, Kalligram, Bratislava 2000
Nečas, C., Společenská problematika Romů v minulosti a přítomnosti, MU, Brno 1992
Nečas, C., Romové včera a dnes, UP Olomouc 1993
Nečas, C., Historický kalendář - dějiny českých Romů v datech, UP, Olomouc 1997
Nečas, C., Holocaust českých Romů, Prostor, Praha 1999
Neznami Romovia, Národopisný ústav SAV, Bratislava 1992
Neznámý holocaust, Desetiletí výchovy  k lidským právům, Praha 1995
Ondruchová, A., Zpráva o interetnických vztazích v Pardubících, UK Praha 2000
Romové - reflexe problémů, SOFIS, Praha 1997
Romové v ČR, Socioklub, Praha 1999
Romové, bydlení, soužití, Socioklub, Praha 2000
Romové ve městě, Socioklub, Praha 2002
Říčan, P., S Romy žít budeme - jde o to, jak., Portál, Praha 1998
Šišková, T., a kol., Výchova k toleranci a proti rasismu , Portál, Praha 1995
Šišková, T., a kol., Menšiny a migranti v České republice, Portál, Praha 2002
Zpráva o situaci romské komunity v ČR, vládní materiál, Praha 1997

Romská literatura
Banga, D., Magnolie zhasínajú, Slovenský spisovaťel, Bratislava 1989
Banga, D., Lyrika, Mikromex, Bratislava 1992
Dural me avilem - z dálky jsem přišel, Sborník olašské písňové poesie, Ars Bohemica, Praha 2000
Fabianová, T., Čavargoš - Tulák, Apeiron, Praha 1991
Ferková, I., Čorde čhave - ukradené děti, Romani čhib, Praha 1992
Giňa, A., Bijav - svatba, Apeiron, Praha 1992
Godaver lava phure Romendar - Moudrá slova starých Romů, Apeiron, Praha 1992
Horváth, J., Tumenge-vám, Petrov, Brno 1999
Hűbschmanová, M., Romské pohádky, Fortuna, Praha 1999
Lacková, I., Romské rozprávky - Romani paramisa, Východoslovenské nakladatelstvo, Košice 1992
Lacková, I., Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, Triáda, Praha 1997
Oláh, V., Khamori luludi - Slunečnice, nakladatelství MMM, Praha 1996
Patočková, K., Som cigánka, Mikromex, Bratislava 1992
Reisnerová, M., Kale ruži, Krajský kulturní dům, Hradec Klárové 1990
Romské písně - sborník romské poesie, OKD v Praze 8, 1979
So hin pre svetos jekhbuter - Čeho je na světě nejvíc., Sborník, Kulturní dům hl.m. Prahy, Praha 1987

Periodika
Amaro Gendalos, Sdružení přátel nadace Dženo, Praha
Bulletin Muzea romské kultury, Muzeum romské kultury, Brno
Kereka, Demokratická aliance Romů v ČR, Valašské Meziříčí
Romano Džaniben, Časopis romistických studií, Praha
Romano Hańgos, Společenství Romů na Moravě, Brno
Romano Kurko, Občanské sdružení pro romský národnostní tisk, Brno
Zprávy o stavu lidských práv v ČR (ročně), Český Helsinský výborProhledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum