demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187018

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
21.04.2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit

Dne 20. dubna 2006 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí tiskovou zprávu, ve které představilo svůj projekt, který má najít co nejefektivnější způsob jak pomoci komunitám, které žijí na okraji společnosti a které pomoc skutečně potřebují.

Projekt s názvem "Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a na jeho realizaci se kromě jednotlivých partnerských resortů i zástupci subjektů hájících zájmy romských komunit v ČR. Projekt pro MPSV realizuje společnost GAC, spol. s r. o., ve spolupráci s Novou školou, o. p. s.

Jedná se o analýzu životních podmínek v sociálně vyloučených romských komunitách na základě sběru anonymních dat a bez využití jakýchkoli osobních údajů. Kromě těchto informací o lokalitách je projekt zaměřen také na mapování možností a schopností nestátních neziskových organizaci, škol, obcí či krajů apod., které svými aktivitami pomáhají lidem žijícím v sociálním vyloučení, čerpat prostředky především ze zdrojů ESF.

Projekt byl spuštěn v listopadu 2005 a skončí v červenci 2006. Jeho výsledky MPSV zveřejní v září 2006. K dispozici je dostanou samosprávy, nestátní neziskové organizace (NNO) a další subjekty. Zpracovatelé analýzy pracují s informacemi úřadů práce, obcí, krajů, škol či NNO a také z terénu – tedy přímo ze sociálně vyloučených lokalit.

V současné době zpracovatelé projektu dokončují plošnou analýzu situace ve vybraném souboru zhruba 330 sociálně vyloučených romských lokalit či lokalit ohrožených sociálním vyloučením. Definitivní obraz i počet takových lokalit však bude znám až po vyhodnocení výsledků a po konečném zpracování dat z výzkumu.

Chudoba a sociální vyloučení patří mezi problémy, které zasahují českou společnost. Cílem MPSV je tyto problémy aktivně řešit. Pokud lidé žijí na okraji společnosti, může jim tento způsob života značně omezit přístup ke kvalitnímu vzdělání a tím pádem i k práci, za kterou by dostali zaplaceno. Jedním z nástrojů, který umožňuje řešit problémy sociálního vyloučení a nezaměstnanosti, je Evropský sociální fond. MPSV, které spravuje prostředky EU vyčleněné na tento fond, se rozhodlo využít těchto peněz a najít kvalifikovaný způsob, jak narůstajícímu problému čelit.


Alexandra Bábíčková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum