demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188243

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Demografie, jako relativně mladá věda, balancuje na hraně mezi přírodními vědami a vědami společenskými. Dílčí analytické výsledky lze interpretovat z pohledu různých etablovaných společenskovědních disciplín, jako jsou sociologie a ekonomie. Také pohled na některá témata z netradičního úhlu této pomezní disciplíny může odkrýt nové zákonitosti. Tato rubrika má na rozdíl od analýz spíše informativní charakter, ale zároveň si uchovává jistou elasticitu k obsáhnutí nového, s demografií souvisejícího tématu. 

Témata:
  • Demografie Romů - téma Romů je v dnešní době velice aktuální a mimořádně multidisciplinární. Z různých pohledů se jím zabývá velké množství vědeckých disciplín (romistika, kulturologie, antropologie, sociologie, ekonomie, etnografie, etnologie...) a také samozřejmě i demografie. je to již spíše tradiční demografické téma.
  • Gender - dnes také velice populární téma gender, je v Česku spíše novinkou, intenzivněji se rozvíjející pár let narozdíl od západní Evropy a severní Ameriky.
  • Globální problémy - Globální problémy populace jsou závažným společenským tématem. Jedná se například o otázky populačního růstu a jeho udržitelnosti, urbanizace či HIV/AIDS.
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum