demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187795

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky


Demografický informační portál

Internetový portál www.demografie.info je aktivitu provozovanou redakčním týmem absolventů studia demografie na PřFUK, kteří se i nadále demografii nebo příbuzným oborům profesně věnují.

V prvním čtvrtletí roku 2005 byl společností ORA uveden do zkušebního provozu redakční systém OSTRWE, od 1. února pak byly vytvářeny první informační sekce portálu, zahrnující obecné informace o demografii a blízkých tématech. Od 1. března 2005 bylo zahájeno v rámci zkušebního provozu vydávání aktualit a prvních analýz. Ke konci března byly přípravné práce ukončeny a 1. dubna 2005 byl portál spuštěn do plného provozu. Při spuštění byla stanovena týdenní periodicita nových autorských textů. Na základě této pravidelnosti bylo portálu 20. června 2005 přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálové publikace ISSN 1801-2914.

Základní idea portálu vychází z nedostatku mediálních informačních zdrojů o demografii, zejména na internetu a jeho autoři si kladou za cíl popularizaci demografie, tj. zpřístupnění aktuálních demografických informací (vč. metodických postupů) širokému spektru čtenářů prostřednictvím moderních informačních technologií.

Obsah portálu
Čtenářům přináší portál aktuální i obecné informace z demografie i příbuzných oborů. Struktura stránek je pro snazší orientaci rozdělena do několika základních sekcí. Popisnou část představuje sekce O demografii, kde čtenáři naleznou jednak přehled historického vývoje tohoto relativně mladého vědního oboru ve světě i v České republice, dále pak přehledně uspořádané a vyložené základní demografické procesy, pojmy a ukazatele, které jsou zde podrobně vysvětleny v několika desítkách podsekcí, včetně způsobu jejich výpočtu a interpretace. Mimo to jsou zde prezentovány i populační vývoje vybraných zemí, popis základních demografických charakteristik jejich populací a jejich vývoje, dále pak informace o souvisejících tématech (gender, Romové apod.).

Hlavní těžiště portálu tvoří autorské texty, tj. analýzy, reportáže, komentáře a rozhovory zaměřené na aktuální společenská témata. Autory těchto příspěvků jsou jak členové redakčního týmu, tak hostující autoři z řad odborníků z daného a souvisejících oborů, portál dává prostor i pro publikační činnost studentů. Další významnou část portálu tvoří aktuality. V těchto krátkých zprávách jsou prezentovány informace o aktuálním dění v oboru, jsou zde pozvánky na přednášky, semináře a worskhopy, dále pak aktuální publikace s demografickou tématikou, datové zdroje a nejnovější demografické poznatky. Na základě aktualit jsou pak vytvářeny seznamy Vychází a Kalendář. Orientaci v odborných termínech laické veřejnosti usnadňuje výkladový slovník, který obsahuje i překlady termínů do anglického a francouzského jazyka.

Cílovou skupinou, na kterou je portál zaměřen je jak laická, tak odborná veřejnost, studenti a novináři. Novinářům poskytne  rychlou orientaci v problematice, vysvětlení a interpretaci demografických pojmů, studentům pomoc při studiu včetně přehledu informačních zdrojů, laické veřejnosti jsou určeny základní informace o demografii a demografických procesech, pro demografy je určen kalendář připravovaných akcí z oblasti demografie.

V roce 2005 bylo členy redakčního týmu založeno Demografické informační centrum, které je provozovatelem portálu. Centrum se zároveň podílí na řadě dalších projektů a výzkumů souvisejících s demografií,v roce 2006 byl realizován evaluační výzkum Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi pro MV ČR. Ve spolupráci s  Člověk v tísni, o.p.s. byly členy sdružení vypracovány demografické analýzy několika českých měst a v roce 2007 bude DIC dále spolupracovat s organizací La Strada o.p.s. na projektech věnujících se problematice prostituce a pracovní migrace.

Portál každý měsíc navštíví zhruba 6 tisíc nových čtenářů, celkový počet přístupů za měsíc (včetně opakovaných) se pohybuje okolo 29 tis. Podrobnější informace o vývoji návštěvnosti a o portálu samotném naleznete zde.

Naším záměrem je i nadále rozšiřovat informace obsažené v jednotlivých sekcích, vytvářet sekce nové a nabídnout čtenářům co nejširší okruh informací z demografie, poskytovat jim přehled o demografickém dění a přinášet zajímavé autorské texty.

Provoz ani vznik portálu není financován žádným grantem, ani jinou právnickou osobou, náklady nese pouze redakční tým.22.1.2007
Redakce

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum