demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188245

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Nemocnost je základním ukazatelem zdravotního stavu. Zdraví je Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organisation - WHO) vymezeno jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a neznamená tedy pouze nepřítomnost nemoci.


Statistika nemocnosti je v ČR organizačně zajišťována především Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), který v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) shromažďuje nejrůznější údaje z několika zdrojů. Celý zdravotnický informační systém umožňuje získat data nejrůznějšího charakteru. Nejčastěji se jedná o údaje epidemiologické, vztahující se k rozšíření onemocnění v populaci.


NZIS je naplňován jednak údaji z Programu statistických zjišťování MZ ČR (údaje povinně poskytované zdravotnickými zařízeními formou výkazů), dále daty z Národních zdravotních registrů (onkologický, vrozených vad, rodiček, novorozenců, hospitalizovaných apod.), dalších resortních informačních systémů (potraty, údaje z informačního systému hygienické služby - registr tuberkulózy (TBC), pohlavních a infekčních nemoci) a údaji z mimoresortních informačních systémů (informace MPSV, ČSÚ a Zdravotních pojišťoven). Doplňující informace jsou získávány prostřednictvím výběrových šetření o zdravotním stavu. Jedním z takových je například dotazníkové šetření (Health Interview Survey) HIS CR, prováděné ÚZIS ČR od roku 1993 na vzorku cca 2 500 respondentů.


 

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum