demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187785

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Centrální evidence Romů z hlediska demografie dnes prakticky neexistuje, a tak nelze uspokojivě odpovědět na celospolečenskou diskusi o reálném početním stavu Romů, trvale žijících na území ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že evidence, kterou vedly Národní výbory, policie, či jiné instituce do roku 1989, poskytuje pouze údaje o početním stavu a nikoli o struktuře, nemůžeme tato relativně přesná data použít k výpočtu nějaké prognózy vývoje.  Údaje o struktuře poskytuje například Sčítání lidu domu a bytů, avšak v  roce 1991 i 2001 se přihlásil jen zlomek pravděpodobného počtu Romů žijících v ČR, i když regionální rozložení se z velké části shoduje s evidencí NV. A tak poslední vývoj, ze kterého můžeme vycházet je SLDB 1980, kdy byli Romové identifikováni samotnými sčítacími komisaři.

Za posledních 40 let můžeme centrální evidenci Romů rozdělit následovně:

1. SLDB (Sčítání lidu domů a bytů) - provádí jej Český statistický úřad jednou za deset let. Podle přístupu k určení národnosti můžeme rozdělit sčítání do dvou hlavních kategorií:
  • Přisouzení národnosti (1970,1980) - Romská národnost nebyla ve sčítacím archu zjišťována. Pokud však sčítací komisař nabyl dojmu, že jde o "cikánské obyvatelstvo", tak sčítací arch označil písmenem A
  • Přihlášení se k národnosti (1991,2001) - Na změně metodiky se pravděpodobně odrazila změna politického systému. Praktiky komunistické diktatury nebyly slučitelné se svobodou jednotlivce, a tak přestali být lidé označovani za Romy proti své vůli, ale dostali možnost se k romské národnosti přihlásit svobodně, což se také odrazilo v roce 1991 ve velice nízkém výsledném počtu Romů (32903) a tento počet se v roce 2001 ještě snížil přibližně na třetinu (11746 )

2. Evidence NV (Národních výborů, popř. jinou institucí) - K této centrální evidenci docházelo za komunistického režimu a zachycovala Romy, kteří byli evidováni z různých důvodů (většinou pobírání nějakých dávek) na Národním výboře. Tato praxe skončila opět se změnou politického systému v roce 1989.  
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum